Windykacja dla firm

Szereg czynności polegających na prowadzeniu stałego monitoringu płatności firmy, wierzytelności, zobowiązań, a także prowadzenie działań windykacji polubownej, a w późniejszym etapie dokonywanie ustaleń dla potrzeb windykacji sądowej i komorniczej. Biuro zajmuje się także windykacją trudną, w której nie pomógł komornik. Wówczas każde działania ustalane są indywidualnie w zależności od wysokości długu, dłużnika, firmy.