Wywiad wszechstronny

Zespół czynności polegających na uzyskiwaniu, gromadzeniu, analizowaniu uzyskanych w toku działań informacji gospodarczych i przygotowaniu opracowanych informacji w formie raportów dla klienta. Czynności te prowadzone są w określonym czasie, zakresie, mają charakter czynności stałych, prowadzonych na bieżąco oraz doraźnie na wskazania klienta. Powyższą usługę należy traktować jako narzędzie wspomagania prowadzenia Państwa Biznesu. Prowadzone w ramach wywiadu czynności zmierzają do uzyskania informacji strategicznych dla klienta, które pozwolą na usprawnienie funkcjonowania jego organizacji, przewagę rynkową, a tym samym doprowadzą do uzyskania przez klienta pozycji lidera na rynku. Przewagę w biznesie mam ten, kto ma dostęp do aktualnych informacji. Wywiad ten prowadzimy na podstawie stałej umowy współpracy, warunki uzgadniamy indywidualnie.