Testy bezpieczeństwa

Czynności polegające na przeprowadzeniu działań niejawnych na terenie firmy pod kątem ustalenia: sposobu wykonywania czynności przez służbę ochrony, luk w zabezpieczeniu firmy, innych okoliczności, które mają wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie. Zakres prac w ramach usługi ustalany indywidualnie z kierownictwem firmy.