Raporty ukierunkowane

Zespół czynności wykonywanych doraźnie na zlecenie jednorazowe klienta, mających na celu uzyskanie, przeanalizowanie i przekazanie w formie raportu gospodarczego informacji gospodarczej na temat ściśle określonego zagadnienia.

Raporty gospodarcze mogą dotyczyć między innymi ustaleń składników majątkowych dłużników, weryfikacji przyszłych kontrahentów, weryfikacji obecnych kontrahentów oraz wielu innych ustaleń na tematy związane z biznesem.