Koordynator ochrony

Usługa skierowana do firm zajmujących się ochroną fizyczną i techniczną obiektów. W ramach umowy koordynuję działania podległych Państwu pracowników ochrony na obsługiwanych obiektach. Praca świadczona całodobowo. Warunki zlecenia ustalane indywidualnie. Dzięki zawarciu umowy z BORECKI SECURITY MANAGEMENT unikacie Państwo dodatkowych kosztów związanych z utworzeniem etatu koordynatora we własnej firmie. Preferowana stała umowa współpracy.

Istnieje możliwość zawarcia umowy na jednorazowe zlecenia sprawdzające doraźnie sposób pełnienia służby przez Państwa pracowników.

Zapraszam do współpracy.