Bezpieczny obiekt

Usługa skierowana do właścicieli obiektów małych, średnich i dużych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Polega na kompleksowym zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania organizacji na terenie objętym programem :”Bezpieczny obiekt”. W jej skład wchodzi opracowanie i  wdrożenie do użytku codziennego procedur związanych z ochroną fizyczną i techniczną obiektu, ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz utrzymaniem ciągłości działania wszystkich procesów w nim zachodzących (technicznych, organizacyjnych). Zapewniamy nadzór nad obiektem:  inspektora budowlanego wraz z prowadzeniem przez niego wymaganych okresowych przeglądów budowlanych, inspektora bhp i p.poż.  Istnieje również możliwość zawarcia umowy, która obejmie swym zakresem nadzór nad przestrzeganiem wprowadzonych zasad przez użytkowników obiektu. Prowadzimy nadzór nad firmami ochroniarskimi pracującymi w obiekcie. Udzielimy pomocy w wyborze odpowiedniej służby ochrony. Zapewniamy także obsługę prawną w ramach zawartej umowy.

Usługę w Państwa obiekcie-firmie wykonywałby kilkuosobowy zespół wykwalifikowanych specjalistów, inspektorów  z wieloletnią praktyką zawodową związaną z zagadnieniami bezpieczeństwa, bhp, p.poż., nadzoru budowlanego,  usługami prawnymi. Członkowie zespołu wywodzą się z podmiotów będących partnerami BORECKI SECURITY MANAGEMENT.

Zalety skorzystania z oferty : zawieracie Państwo umowę z jedną firmą, a nie wieloma,  kontaktujecie się z wyznaczonym koordynatorem, a w zamian uzyskujecie kompletną obsługę,  nie musicie pamiętać o obowiązkowych przeglądach budowlanych, pożarowych, prowadzeniu dokumentacji BHP Państwa Firmy. Będziemy Państwa reprezentować przed wszystkimi urzędami państwowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wszystko to objęte jest opisaną ofertą. Konieczne jest jednak zawarcie stosownej umowy.

Zapraszamy do kontaktu celem omówienia szczegółów współpracy.