RITEX LOGISTICS

BORECKI SECURITY MANAGEMENT opracowało, sporządziło, wdrożyło i nadzoruje realizację procedur związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i utrzymaniem ciągłości działania w obiekcie kontrahenta z branży TSL należącym do Grupy RITEX, który znajduje się na obrzeżach Legnicy, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pod adresem: Gniewomierz 177  59-241 Legnickie Pole. Centrum Logistyczne RITEX zajmuje powierzchnię ponad 3 ha, stoi na nim obiekt magazynowo-biurowy o powierzchni 20 000 m2.  Wykonany on jest w najnowocześniejszej technice, wdrożone są w nim kompleksowe i nowoczesne rozwiązania logistyczne. Firma moja nadzoruje w nim bieżącą pracę pionów ochrony, utrzymania ruchu, porządkowego i administracyjnego. Poniżej fotografia obiektu.