HURTAP S.A.

BORECKI SECURITY MANAGEMENT opracowało, sporządziło, wdrożyło i nadzoruje realizację procedur związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i utrzymaniem ciągłości działania w obiekcie kontrahenta z branży farmaceutycznej, zajmującej się dystrybucją produktów leczniczych i materiałów medycznych do aptek na terenie całej Polski. Oddział głogowski Hurtap S.A. Łęczyca znajduje się w Głogowie przy ul. Północnej nr 24. Zajmuje powierzchnię ponad 1 ha, stoi na nim obiekt magazynowo-biurowy o powierzchni ponad 5000 m2. Obiekt wykonany w najnowocześniejszej technice, wdrożone są w nim kompleksowe i nowoczesne rozwiązania logistyczne. Firma moja nadzoruje w nim bieżącą pracę pionów ochrony, utrzymania ruchu, porządkowego i administracyjnego.  Oddział w Głogowie jako jedyna w Polsce hurtownia farmaceutyczna posiada Certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny w związku ze spełnieniem wymagań DPD, o czym można przeczytać na stronie internetowej kontrahenta. Procedury wdrożone przez BORECKI SECURITY MANAGEMENT również były sprawdzane i opiniowane przez GIF przy wydawaniu Certyfikatu, a więc są one dostosowane do przepisów farmaceutycznych. Poniżej fotografia obiektu.